Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

arcen
1537 1f65 390
arcen
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
arcen
5852 625f 390
arcen
7670 cc0c 390
arcen


volunteer
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
arcen
5933 c064 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

November 25 2018

arcen
Kiedyś monogamia oznaczała jedną osobę na całe życie. Teraz monogamia oznacza jedną osobę na raz.
— Esther Perel
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

October 30 2018

arcen
7268 34bc 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viackisback ckisback
arcen

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
arcen
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena viaciarka ciarka

October 29 2018

arcen

October 04 2018

arcen
Reposted fromoopsiak oopsiak viaciarka ciarka
arcen
arcen
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem.
— Edward Stachura, Dziennik. Zeszyty Podróżne 2
Reposted fromhormeza hormeza viaciarka ciarka

September 29 2018

arcen
1446 76b1 390
Reposted frommisza misza viawithmyheadinspace withmyheadinspace
arcen
9378 e9f9 390
Reposted frommisza misza viawithmyheadinspace withmyheadinspace
arcen
2081 0873 390
Reposted fromintrigante intrigante viamaryjanejanis maryjanejanis
arcen
0603 bbb4 390
Reposted fromxanth xanth viav3bso v3bso
arcen
3354 0392 390
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...