Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2020

arcen
4597 701c 390
Reposted fromthinspo thinspo
arcen
7617 926c 390
Reposted fromthinspo thinspo
arcen
8454 11cc 390
Reposted fromthinspo thinspo
arcen
0401 d5e2 390
Reposted fromthinspo thinspo
arcen
9535 719f 390
Reposted fromthinspo thinspo
arcen
2396 fc2b 390
Reposted fromthinspo thinspo
arcen
7014 0c59 390
Reposted fromwerterowska werterowska viathinspo thinspo

April 01 2020

arcen
1357 7278 390
Reposted fromnutt nutt viahardkorwey hardkorwey
arcen
2757 7623 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko vianiskowo niskowo
arcen

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo

March 04 2020

arcen
7562 e7af 390
Reposted fromv2px v2px viapleple pleple
arcen
Nadmiar smutku się śmieje. Nadmiar radości płacze.
— William Blake
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakrolfasolek krolfasolek
arcen
5665 096c 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolls503 olls503
arcen

January 31 2020

7008 bfa7 390
arcen
1244 a29b 390
Reposted fromdatfeel datfeel viaoski oski
arcen
1954 ee7b 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoski oski

January 26 2020

arcen
3007 346f 390
Dzisiaj jest też międzynarodowy dzień świni, nie tylko smutny poniedziałek. 
Reposted fromhrafn hrafn viaszpaqus szpaqus

January 21 2020

arcen
9880 a1f5 390
Reposted frompiehus piehus vianothingwrong nothingwrong
arcen
8806 041d 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianothingwrong nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...