Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

arcen
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabastiontur bastiontur
arcen
5819 bb1f 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
arcen
4675 25d7 390
Reposted fromhagis hagis viabastiontur bastiontur
arcen
Weź mnie, weź mnie chociaż raz.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
arcen
5356 0f0a 390
arcen
3078 972b 390
Reposted fromkaiee kaiee viakatastrofo katastrofo
arcen
4725 405d 390
Reposted fromteijakool teijakool viakatastrofo katastrofo
arcen
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"

August 29 2017

arcen
5225 be0a 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

arcen
9633 1be1 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaciarka ciarka
arcen
9639 64d3 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaciarka ciarka
arcen
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viaciarka ciarka
arcen
I think a lot about killing myself, not like a point on a map, but rather like a glowing exit sign at a show that's never been quite bad enough to make me want to leave. See, when I'm up I don't kill myself because holy shit! there's so much left to do! And when I'm down, I don't kill myself because then the sadness would be over and the sadness is the old paint under the new. I'd still be me without it, but I'd be so boring! 
— Neil Hilborn
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viasmutnazupa smutnazupa
arcen
5490 974b 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viasleeping sleeping
arcen
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.

    — Poświatowska

Reposted frompanimruk panimruk viaschizofreniczna schizofreniczna
5608 2185 390
arcen
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
arcen
arcen
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl