Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

arcen
4973 928d 390
Reposted fromoll oll viakoloryzacja koloryzacja
9008 7332 390
Reposted fromkimik kimik viakoloryzacja koloryzacja
9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viakoloryzacja koloryzacja
arcen
1362 4fc0 390
Reposted fromfelicka felicka viakoloryzacja koloryzacja
arcen
5036 028c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakoloryzacja koloryzacja
5280 3575 390

ryangoslingsource:

La La Land (2016) dir. Damien Chazelle

Reposted frompolluxing polluxing viakoloryzacja koloryzacja
arcen
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viakoloryzacja koloryzacja
arcen
1816 23b8 390
Reposted fromsarazation sarazation viakoloryzacja koloryzacja
8921 a073 390
arcen

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viakoloryzacja koloryzacja
arcen
2222 a1d1 390
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaciarka ciarka
arcen
8293 92fe 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakoloryzacja koloryzacja
4238 72ce 390

throw-nick-off-the-bridge:

Krzysztof Kieslowski on the set of Short film about killing, 1988

Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
9013 a38c 390

vivipiuomeno1:

Gunars Binde - (Latvian,1933)

Reposted fromkimik kimik viakatastrofo katastrofo
arcen
There's nothing and no one we'll miss
And one day we'll look back with no regrets.
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa

April 28 2017

arcen
Gdy miałam 5 lat, czytałam książki. Inne dzieci się bawiły. Gdy miałam 10, zaczęłam widzieć relatywizm świata. Inne dzieci się bawiły, myślały, co chcą robić w przyszłości. Gdy miałam 15 lat, miałam problemy egzystencjonalne, prowadziłam w głowie dyskursy filozoficzne i podważałam istnienie zła i dobra. Inne dzieci zaczynały imprezować.
Obecnie mam 20.
Próbowałam się wpasowywać w grupy.
Przestałam.
Jestem do bólu inna.
Zawsze byłam inna.

April 16 2017

5545 e046 390

eatthattoast:

Women tryin’ to have opinions like

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl