Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

arcen
4531 d6c5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapequena pequena
4982 75d9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapequena pequena
4399 6b83 390

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viasalami salami
7568 6fe8 390
arcen
arcen
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
arcen
Reposted fromsponzy sponzy viaszpaqus szpaqus
9263 779e 390
9830 70ee 390

dovewithscales:

kyrothedragon:

firebirddragon:

i’ve been feeling a bit down about the world lately.

Oh my god…
*Runs to bring the little guy a towel and hot cocoa*

This is some very compelling work.

arcen
Aleksander Żywiecki, Dniestr pod Mariampolem o zmierzchu | 2010, olej, płótno, 65 x 110 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasalami salami
arcen
6660 0626 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaBeLikeBlair BeLikeBlair
arcen
0022 9ddd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
7807 c0f5 390

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 viaBeLikeBlair BeLikeBlair
arcen
1236 c8c7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaBeLikeBlair BeLikeBlair
arcen
3642 1268 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoloryzacja koloryzacja
arcen

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

Reposted fromdotknij dotknij viakoloryzacja koloryzacja
arcen
9542 1f36 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakoloryzacja koloryzacja
arcen
1672 e68a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl