Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

5935 154b 390

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka
arcen
arcen
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viakoloryzacja koloryzacja
arcen
1358 b877 390
A gdyby...
Reposted fromstonerr stonerr viakoloryzacja koloryzacja
0140 f440 390

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack viakoloryzacja koloryzacja
arcen
1329 3ecb 390
Reposted fromgrobson grobson viakoloryzacja koloryzacja
arcen
3368 5718 390
arcen
1236 c8c7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viakoloryzacja koloryzacja
arcen
4233 6303 390
Reposted fromDennkost Dennkost viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viakoloryzacja koloryzacja
6317 ae02 390
Reposted frommirosia mirosia viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
7936 37e1 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakoloryzacja koloryzacja
arcen
arcen
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viakoloryzacja koloryzacja
arcen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl