Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

4712 179c 390
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
4718 a7d4 390
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
4746 8827 390
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
4765 0cdc 390
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
arcen
2522 f85e 390
Reposted fromssozs ssozs viaemotionalanorexic emotionalanorexic
8870 84a8 390
arcen
0006 1d4a 390
arcen
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
arcen
arcen
7993 2a64 390
Reposted fromjethra jethra viaemotionalanorexic emotionalanorexic
arcen
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
arcen
arcen
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk

8hy:

i wanna take back all those years i acted like i hated the color pink and anything stereotypically girly i love pink so much

arcen
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
arcen
arcen
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaemotionalanorexic emotionalanorexic
arcen

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

arcen
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl