Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

arcen
9118 eb08 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viackisback ckisback
arcen
arcen
6627 e97d 390
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
arcen
9069 2961 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamolotovcupcake molotovcupcake
arcen
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viaolls503 olls503

October 17 2019

arcen
2546 7349 390
simple perfect
Reposted fromfiurka fiurka viapleple pleple

October 11 2019

arcen
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko vianyaako nyaako
arcen
2306 242b 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianiiks niiks
arcen
Kocham Cię jeszcze.
Ani mnie powiedzieć
nie wolno tego,
ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromxawery xawery
arcen
1871 4b9b 390
Reposted fromNocephya Nocephya viaszpaqus szpaqus
arcen
5448 7226 390
Reposted frompiehus piehus viakatastrofo katastrofo
arcen
0333 c02b 390
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles viackisback ckisback

October 03 2019

arcen
4923 1b67 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viav2px v2px
arcen
4964 d0d5 390
Reposted fromipo ipo viaBabson Babson
arcen
6210 871d 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viawildgirl wildgirl

September 28 2019

arcen
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaoski oski

September 09 2019

arcen
6496 dc9b 390
Reposted fromnyaako nyaako viamolotovcupcake molotovcupcake
arcen
0815 3216 390
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
arcen
5371 0721 390
Reposted fromfungi fungi
arcen

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl