Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

arcen
3440 8f5e 390
Reposted fromtfu tfu vianiiks niiks
arcen
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaolls503 olls503
arcen
3665 f3bd 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaolls503 olls503

July 17 2018

arcen
1136 4139 390
Reposted fromovtza ovtza viawithmyheadinspace withmyheadinspace
arcen
1010 6419 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamuladhara muladhara
0297 0f76 390

serious:

who were you?

arcen
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaolls503 olls503
arcen
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolls503 olls503
arcen
3176 ff76 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolls503 olls503
3905 0a60 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viamaryjanejanis maryjanejanis
arcen
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaolls503 olls503
arcen
Po raz kolejny, po raz kolejny zapadam się w sobie...
— ...

June 30 2018

arcen

June 29 2018

arcen
8656 e14a 390
Me...
Reposted fromnebthat nebthat viamolotovcupcake molotovcupcake
8752 f1cc 390
arcen
arcen
0173 1c8b 390
Reposted fromzrazik zrazik viawithmyheadinspace withmyheadinspace
arcen
8594 eac8 390
Reposted fromlimonadier limonadier viaolls503 olls503
arcen
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
arcen
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl