Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

arcen
0385 f9c9 390
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
arcen
7231 4ce9 390
Reposted fromkotowate kotowate viapotrzask potrzask
arcen
Dusza dzisiaj towar jak wszystko. Można ją kupić, sprzedać i ceny nie są wysokie. A może zawsze tak było. W jednej książce czytałem, przed wiekami ktoś powiedział, że dusza ludzka to kawałek chleba. Myśli pan, że chleb mógł być wtedy aż tak drogi?
— Wiesław Myśliwski, Trakat o łuskaniu fasoli
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
arcen
Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą.
— Julian Tuwim, W oparach absurdu
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
arcen
Ten stan jest tego wart Więc usiądź koło mnie
Nie opancerzaj się
Nie myśl co będzie, 
— Marcelina
Reposted fromkatalama katalama
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viapotrzask potrzask
arcen
arcen

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

arcen
7550 9780 390
Reposted frommisza misza viaciarka ciarka
arcen
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted frompuella13 puella13 viaciarka ciarka
arcen
Krok w przód, dwa kroki do tyłu. To się chyba nigdy nie skończy. Boże, jaka jestem już tym zmęczona.
arcen
4377 56e8 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viakatalama katalama
arcen
9505 0a14 390
I Origins
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viakatalama katalama
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore viakatalama katalama
arcen
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viakatalama katalama
arcen
8910 6466 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viakatalama katalama
arcen
6813 29b6 390
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakatalama katalama
arcen
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viakatalama katalama
arcen
5419 3df2 390
widzę...otchłań... czarną otchłań...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl