Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

arcen
9513 b217 390
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viacripple cripple
arcen
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viacripple cripple
arcen
 I think it is only important to love the world, not to despise it, not for us to hate each other, but to be able to regard the world and ourselves and all beings with love, admiration and respect. 
— SIDDARTHA, H. HESSE
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight viacytaty cytaty
arcen
Najbardziej przerażający jest moment, kiedy sobie uświadamiasz, jak bardzo się poddałaś. Cały ten czas wmawiałaś sobie, że wszystko jest dobrze, że jesteś w miarę szczęśliwa.
I nagle znajdujesz się na swoim łóżku pośród ciemności, bo znowu nie możesz spać i uderza Cię prawda. To jak bardzo nie wierzysz w siebie, jak potwornie się boisz, jak przeraźliwie pusta jesteś w środku, jak ciągle czujesz się niedostatecznie dobra, jak bardzo chciałabyś zniknąć na kilka dni. Przypominasz sobie jak mocno starałaś się grać, a tak naprawdę wszystko wokół obracało się w jeden, wielki, narastający chaos. Tak bardzo próbowałaś to zdusić, zagłuszyć, ale jak długo można się oszukiwać?
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakillthemwithsmile killthemwithsmile

September 16 2016

arcen
6972 430c 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakaha kaha
arcen
8953 a5c0 390
Mr. Robot S01E06
arcen
3949 6b88 390
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viatocoulotne tocoulotne
arcen
8359 3e14 390
powiedz.
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
arcen
8342 055b 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
arcen
looking through a window made of time,
would you have the courage not to lie,
looking down the barrel of today,
would that make you turn around and stay,
— Awolnation - Burn it down
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
arcen
8336 3643 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
arcen
8500 e587 390
Reposted fromfungi fungi
arcen
8529 dfb9 390
Reposted fromfungi fungi
arcen
8521 ff09 390
Reposted fromedyta edyta viabudas budas
arcen
8508 d0ba 390
Reposted frommagat magat viabudas budas
arcen
8476 0de7 390
Reposted fromlaStern laStern viabudas budas
arcen
8454 f337 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viabudas budas
arcen
8448 8895 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viabudas budas
arcen
8389 2d50 390
Reposted fromsquall squall viabudas budas
arcen
8380 78dd 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl